Άρθρα

Τι είναι ο ΔΜΣ (BMI);

Διαιρώντας το βάρος σου με το ύψος σου, ο ΔΜΣ υπολογίζει το εύρος βάρους στο οποίο βρίσκεσαι αυτήν τη στιγμή, είτε είσαι «ελλιποβαρής», είτε έχεις «υγιές» βάρος, είτε «υπέρβαρος/η» είτε «παχύσαρκος» για το ύψος σου. Ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται συχνά για να βοηθήσει τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για χρόνια ασθένεια σε έναν ασθενή. Παρακαλώ σημείωσε: ο ΔΜΣ σου λειτουργεί αποκλειστικά με βάση το βάρος και δεν μπορεί να υπολογίσει εάν έχεις πάρα πολύ λίπος, καθώς δεν μπορεί να εκφράσει τη διαφορά μεταξύ του υπερβολικού λίπους, των μυών ή των οστών.

Ύψος (σε εκατοστά)

Βάρος (σε κιλά)